Εγγραφή

Εγγραφή

Ο κωδικός English Academy που σας δώσαμε κατά την εγγραφή σας στο φροντήστιριο

Οδηγίες εγγραφής

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν.

Επίσης για να έχετε την δυνατότητα να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του The English Academy, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε τον English Academy Code, τον οποίo σας δίνει το φροντηστήριο μας κατα την φυσική σας εγγραφή στον χώρο μας. Σε περίπτωση που τον έχετε χάσει η δεν τον θυμάσται, επικοινωνήστε μαζί μας.