Αγγλικά

Αγγλικά

4.5 2

Business English

Είστε στελέχη επιχειρήσεων με κύρος αλλά με κενά στην διεθνή γλώσσα επικοινωνίας;

Το νέο τμήμα English for Specific Purposes (ESP) του The English Academy δίνει καινούργια διάσταση στην καριέρα σας. Προάγουμε τον επαγγελματισμό σας με μαθήματα στα εξής παρακάτω:

Δεξιότητες παρουσίασης σε meetings

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης επαγγελματικών συμφωνιών

Δεξιότητες ικανότητας επικοινωνίας με λαούς διαφορετικής κουλτούρας για επιτυχημένες συνεργασίες

Εμπλουτισμός ορολογίας κάθε επαγγέλματος

Πρακτική προσομοίωσης επαγγελματικών διαλόγων κάθε ειδικότητας

Ανάλυση προφορικού και γραπτού λόγου αυθεντικών κειμένων κάθε επαγγέλματος

Τα προγράμματα ενηλίκων έχουν ως σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών από το επίπεδο αρχαρίων ως εκείνους που επιθυμούν την απόκτηση κάποιου τίτλου πιστοποίησης.

Τα επίπεδα των ενηλίκων είναι:

Αρχάριοι (Α1-Α2)

Προχωρημένοι (Β1)

Lower (B2)

Advanced (C1)

Proficiency (C2)

Στο πρώτο επίπεδο οι σπουδαστές είναι σε θέση:

να κατανοούν ένα συγκεκριμένο εύρος χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου που αφορά την καθημερινότητα,

να επικοινωνούν σε απλά, καθημερινά ζητήματα και

να παραθέτουν πληροφορίες που αφορούν προσωπικές λεπτομέρειες.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 9 μήνες και περιλαμβάνει 4 ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα.

Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές:

κατανοούν βασικά νοήματα απλών και σύνθετων κειμένων που αφορούν γενικά θέματα ή σχετικά με την ειδικότητά τους,

επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους συνομιλητές

συντάσσουν πλήρη κείμενα με σωστό συντακτικό και σωστούς γραμματικούς τύπους, στα οποία εκφράζουν τις απόψεις τους.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 9 μήνες και περιλαμβάνει 4 ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα.

Στα τελευταία επίπεδα ( Β2 - C1 - C2 ) οι σπουδαστές προετοιμάζονται για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης των αντίστοιχων επιπέδων.

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 9 μήνες και περιλαμβάνει 6 ώρες παρακολούθηση την εβδομάδα.

Excellent

1

Very Good

1

Average

0

Poor

0

Terrible

0

4.5

2 reviews

Haris

14 Μαϊ, 2020

Test review 1

Athina

14 Μαϊ, 2020

Test review 2

Αξιολογείστε

Βαθμολογία

Επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή στα Αγγλικά?
Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας!

Κάντε εγγραφή

Επίπεδα

 • Kids (5-6)
 • Prejunior (6-7)
 • Junior A
 • Junior B
 • Senior A – Elementary Level
 • Senior B – Elementary Level
 • Senior C – Intermediate Level
 • Senior D – Intermediate Level
 • Senior E – Pre Lower
 • ECCE / FCE – Lower Level
 • CAE / ALCE – Advance Level
 • ECPE / CPE – Proficiency Level